Wypromowani doktorzy i doktoranci

dr Kamila Pożyczka

Tytuł rozprawy, rok i miejsce obrony: 
Masoni w kulturze rosyjskiej XVIII wieku. (Uniwersytet Jagielloński 2007)

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Recenzenci: 

prof. dr hab. Józef Smaga (UP Kraków)
prof. dr hab. Jerzy Kapuścik (UJ)

dr Bartosz Gołąbek

Tytuł rozprawy, rok i miejsce obrony:
Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku. (Uniwersytet Jagielloński 2008)

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Recenzenci: 

prof. dr hab. Józef Smaga (UP Kraków)
prof. dr hab. Wasilij Szczukin (UJ)

dr Mikołaj Mazuś

Tytuł rozprawy, rok i miejsce obrony:
Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej na przykładzie pism oraz działalności Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2014)

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Recenzenci: 

prof. dr hab. Piotr Borek (UP Kraków)
prof. dr hab. Adam Bezwiński (UKW Bydgoszcz)

dr Michał Milczarek

Tytuł rozprawy, rok i miejsce obrony: 
Poza filozofią i literaturą. Fenomen twórczy Wasilija Rozanowa  (Uniwersytet Jagielloński 2016)

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Recenzenci: 

prof. dr hab. Wasilij Szczukin (UJ)
prof. dr hab. Andrzej de Lazari (UŁ)

dr Adam Nowakowski

Tytuł rozprawy, rok i miejsce obrony: 
Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809–1917)  (Uniwersytet Jagielloński 2017)

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Borek (UP)
dr hab. Aleksander Wawrzyńczak (UJ)

mgr Michael Kuhn

Tytuł przygotowywanej rozprawy:  
Motywy niemieckie w powieściach Guzel Jachiny i Jewgienija Wodołazkina drugiej dekady XXI wieku. Analiza imagologiczna

Promotor: dr hab. Aleksander Wawrzyńczak