Doktoranci

mgr Adam Nowakowski

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Temat rozprawy: Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809–1917)

Przewidywany termin obrony: 2016

Słuchacz III roku studiów doktoranckich przy Wydziale Filologicznym Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się stosunkami rosyjsko-skandynawskimi, literaturą podróżniczą oraz kulturą popularną w ujęciu filozoficznym. W czasie wolnym realizuje się jako meloman, dziennikarz i podróżnik. Temat rozprawy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Grzegorza Przebindy to Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809–1917).

 

Wybrane artykuły naukowe

1. O tym jak w Związku Sowieckim zniszczono więzi międzyludzkie, „Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji", Kraków 2010.
2. Finlandia między Rosją i Szwecją w latach 1713–1790, „Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji", Kraków 2011.
3. Густав Маннергейм на русско-японской войне 1904–1905 годов, „Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji", Kraków 2011.
4. „Żegnaj Suomi, witaj Rosjo!" Tragiczność powrotu w „Salamandrze" Władimira Odojewskiego, [w:] Wymiary powrotu w literaturze, Kraków 2012.
5. Dlaczego ptaki się pocą, czyli antropomorfizacja w „Wykopie" Andrieja Płatonowa, [w:] Ikoniczność w literaturze, języku i przekładzie, Kraków 2013.
6.[współautorstwo z Natalią Leonenko] Межкультурный диалог в образовательной среде как средство развития инновационного потенциала молодежи, [w:] Школьное филологическое образование в условиях реализации ФГОС, Екатеринбург 2014, s. 232–236.
7. Образ России в польских авторитетных публицистических еженедельниках «Политика» и «В сети», [w:] „Политическая лингвистика", 2(48), Jekaterynburg 2014, s. 164–172.
8. Rozmowy z Anakreontem Michaiła Łomonosowa jako manifest poety obywatelskiego, [w:] Źródła Humanistyki Europejskiej, t. 6, Kraków 2014, s. 151–162.

Redakcje

1. [współredakcja z Magdaleną Garbacik, Piotrem Kawulokiem, Natalią Palich i Tomaszem Surdykowskim] Wymiary powrotu w literaturze, Kraków 2012.
2. [współredakcja z Elżbietą Tabakowską i Natalią Palich] Ikoniczność w literaturze, języku i przekładzie, Kraków 2013.

Artykuły prasowe
plik PDF