Katedra Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Katedra została założona zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku.

Pomysłodawcą tej nowej jednostki naukowej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej był prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, który  pełni funkcję kierownika katedry od momentu jej powstania.

Katedra prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz popularyzatorską w zakresie kultury rosyjskiej i białoruskiej od XI do XXI wieku. Kwestie ukraińskie, choć nie ujęte w nazwie zespołu badawczego, także leżą w kręgu zainteresowań naukowych pracowników katedry.

Główną platformą promowania badań prowadzonych w ramach Katedry i zespołu badawczego jest założona w 2012 roku seria wydawnicza pt. "Barwy Rusi".

W ramach działalności międzynarodowej Katedra koordynuje współpracę Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ z Domem Emigracji Rosyjskiej im. Aleksandra Sołżenicyna w Moskwie.

 
Jednostka organizacyjna UJ
 

Wydział Filologiczny,
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Nazwa zespołu badawczego

Badania nad kulturą rosyjską i białoruską od XI do XXI wieku

 
Kierownik zespołu
 
  • dr hab. Katarzyna Jastrzębska
    dr hab. Aleksander Wawrzyńczak
  • dr Bartosz Gołąbek
  • dr Dzmitry Kliabanau
  • dr Michał Milczarek