Laboratorium runetu

Laboratorium runetu* to studencki projekt naukowo-dydaktyczny realizowany w ramach działalności Katedry Kultury Słowian Wschodnich IFW UJ.

Na Laboratorium składają się przede wszystkim ekspertyzy realizowane przez studentów I roku SUM kultury Rosji i narodów sąsiednich opracowywane w ramach konwersatorium pt. Runet: kultura i komunikacja (do 2015 roku Internet w Rosji) pierwszych w Polsce  zajęć rosjoznawczych o tej charakterystyce.

Pomysłodawcą, opiekunem grupy i prowadzącym konwersatorium jest doktor Bartosz Gołąbek, autor monografii pt. Anatomia runetu. Rosyjskojęzyczny internet jako extra territorium byłego ZSRR (2014).

Ideą Laboratorium, obok zgłębiania wiedzy na temat runetu i jego specyficznych właściwości, jest przygotowanie studentów do niezależnej pracy analitycznej i eksperckiej, a także nauka pracy w grupie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Prezentowane tu opracowania (na razie wyłącznie w postaci elektronicznej) mają charakter swobodnych, interdyscyplinarnych studiów o charakterze zbliżonym do badań medioznawczych i kulturoznawczych. Ich założeniem jest identyfikacja kontekstów, procesów i kulturowego tła, z którego wyrasta współczesna komunikacja w rosyjskojęzycznym internecie i tzw. nowych mediach.

*[istotną inspiracją dla nazwy niniejszego projektu naukowo-dydaktycznego był tytuł literaturoznawczej publikacji pióra Alicji Wołodźko-Butkiewicz pt. Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej,  Warszawa 2004]

Zapraszamy również na stronę grupy w serwisie Diigo.