Relacja ze spotkania autorskiego profesora Grzegorza Przebindy w Moskwie

Moje spotkania z Rosjanami w Paryżu 1987-1992
(W. Maksimow, N. Gorbaniewska, A. Siniawskij)


Spotkanie autorskie profesora Grzegorza Przebindy w Domu Emigracji Rosyjskiej im. A. Sołżenicyna w Moskwie

Powołany do życia, między innymi z inicjatywy noblisty Aleksandra Sołżenicyna w latach 90. Dom Emigracji Rosyjskiej w Moskwie gościł już w swej historii liczne wybitne osobistości emigracji rosyjskiej oraz badaczy tego środowiska z wielu państw na świecie. Do grupy uhonorowanych w ten sposób naukowców dołączył, pierwszy bodaj w historii tej znakomitej instytucji, uczony z Polski, profesor Grzegorz Przebinda. Tłem moskiewskiego spotkania z zainteresowanymi kulturą rosyjskiej idei oraz jej polską percepcją był wydany w 2013 roku w wydawnictwie Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego złożona z artykułów monografia krakowskiego rusycysty, zatytułowana "Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше."

W odpowiedzi na zaproszenie rosyjskich kolegów, 17 czerwca 2014 roku Grzegorz Przebinda wystąpił z otwartym wykładem na temat swoich spotkań z rosyjskimi intelektualistami-emigrantami, przede wszystkim z rosyjskiej diaspory mieszkającej w Paryżu. Przeprowadzone w drugiej połowie lat  osiemdziesiątych w Paryżu, a także później w Krakowie, rozmowy i dyskusje z Natalią Gorbaniewską, Władimirem Maksimowem, czy Andriejem Siniawskim były dla młodego Polaka niezwykle odkrywcze i stały się kanwą jego późniejszych badawczych poszukiwań wokół tradycji rosyjskiej idei. Kwitnąca poza granicami ZSRR myśl rosyjskiej emigracji końca lat 80. XX wieku, objawiła się w jego naukowym doświadczeniu szczególnie interesująco wobec  jej  wielkich  ojców założycieli - Mikołaja Bierdiajewa, czy Włodzimierza Sołowjowa i wielu innych.

Na zaproszenie do wzięcia udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu pozytywnie odpowiedziało wielu moskiewskich literaturoznawców i historyków, z autorem recenzji zbioru Grzegorza Przebindy w dzienniku "Российская Газета" Pawłem Basinskim na czele. Na sali wypełnionej  znawcami oraz pasjonatami dziejów kultury rosyjskiej głos w dyskusji zabrali Dyrektor Polskiego Instytutu w Moskwie Marek Radziwon, historyk i religioznawca doktor Alieksiej Judin, a także Igor Czubarow reprezentujący wydawnictwo RGGU.  Wśród słuchaczy był także rosyjski pieśniarz, bard oraz pisarz Wiktor Leonidow, który jest jednym z pierwszych twórców biblioteki rosyjskiej emigracji na terytorium Rosji po upadku ZSRR.

W ponad dwugodzinnym seminarium, oprócz autora, udział wzięli także dr Bartosz Gołąbek z Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz dr Marija Wasiljewa i dr Oleg Korostylew z Domu Emigracji Rosyjskiej w Moskwie.

Bartosz Gołąbek

fot. Bartosz Gołąbek & Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
Data publikacji: 19.06.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek