Zenon Lenkiewicz 1943 - 2014

10 kwietnia 2014 roku dotarła do nas smutna wiadomość o nagłej śmierci doktora Zenona Lenkiewicza, emerytowanego językoznawcy z Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, wieloletniego pracownika naszego Instytutu.
 
Wśród jego szerokich  zainteresowań i pasji naukowych znajdowały się historia języka rosyjskiego, kształtowanie się zasobów leksykalnych i zmiany w słownictwie rosyjskim w wieku XVI–XIX oraz historia rosyjskiego języka literackiego. Jego zainteresowania rosjoznawcze wykraczały daleko poza obszar językoznawstwa. Był czynnym tłumaczem przysięgłym, żywo zainteresowanym rosyjską współczesnością we wszystkich jej aspektach.
 
Doktor Lenkiewicz należał do pionierów komputeryzacji naszego Instytutu. Był wielkim orędownikiem współpracy z Rosjanami i Rosją. Lubiany i ceniony przez studentów i współpracowników, był dobrym duchem wielu ciekawych i pożytecznych inicjatyw realizowanych w naszym Instytucie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Otworzył drogę do rusycystyki wielu filologom i rosjoznawcom. Nigdy nie odmawiał pomocy i rozmowy. Będzie nam go brakowało.

BG

Data opublikowania: 11.04.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek