Spotkanie Wschodnie z prof. Władimirem Warawą

Андрей Платонов как философ

W poniedziałek 24 marca 2014 r. o godz. 11.30 odbyło się kolejne w tym roku Spotkanie Wschodnie. Tym razem gościliśmy w naszym instytucie profesora Władimira Warawę z Uniwersytetu w Woroneżu.

Profesor Warawa wygłosił wykład  Андрей Платонов как философ.

Spotkanie otworzył mgr Michał Milczarek.

Władimir Warawa (ur. 1967 r.) – rosyjski filozof, profesor filozofii na Uniwersytecie w Woroneżu, członek Związku Pisarzy Rosyjskich, pomysłodawca organizowanego cyklicznie w Woroneżu Seminarium Etyczno-Filozoficznego im. Andrieja Płatonowa. Autor książek: На путях к Смыслу (1999), Горизонты русского Бытия (2001), Этика исчезающей Благодати (2003), Этика неприятия смерти (2005) (przekład na język serbski: Етика неприхватања смрти, Београд 2010), Псалтирь русского философа (2006), Вечная философия (2007), Живущих и ушедших встретить (2007), Пылинки (2010), Идолы смерти в современной культуре (2011), Неведомый Бог философии (2013).

Data opublikowania: 24.03.2014
Osoba publikująca: Bartosz Gołąbek